·  TEL. 609 553 509 - 933 136 840 · EMAIL dir.elpetitsm@fep.cat
 · 

Escola

Organigrama


Institució titular
Ignasi Garcia (President)
Isidor Torrescusa (Gerent)

Equip directiu
Directora: Patricia Toro

Coordinadores d'etapa
1er. cicle: Lourdes O. Domínguez
2on. cicle: Jesica Hernández

Claustre de professors
Tutores

1er. cicle:
Marga Ibáñez, Jessica Soto, Blanca Domínguez


2on. cicle:
Noemi Piguillem, Mª Carmen Marín, Blanca Domínguez, Lourdes O. Domínguez, Cristina Fernández, Jesica Hernández, Patricia Toro

Mestres especialistes i activitats complementàries
Psicomotricitat: Noemi Piguillem
Llengua anglesa: Lourdes O. Domínguez
Música: Mª Carmen Marín
Religió: Jesica Hernández

*Aquest curs degut a la COVID-19 són les pròpies tutores o mestres de suport del Grup de Convivència Estable les que imparteixen les diferents especialitats per tal de no trencar la traçabilitat.

Administració i secretaria: Antonia Bris
Personal de serveis: Rafi Valera, Laura Gutiérrez.

CONSELL ESCOLAR
El consell escolar és l'òrgan de participació representatiu de la comunitat educativa, i la seva composició garanteix que la titularitat, la direcció, els mestres i professors, els pares d'alumnes, els alumnes, el personal d'administració i serveis i el representant de l'ajuntament tinguin ocasió de corresponsabilitzar-se de la gestió global del centre.

COMPOSICIÓ DEL CONSELL ESCOLAR DEL CENTRE

Representants de la titularitat:        Isidor Torrescusa
                                                   Sònia Esteve
                                                   Mn. Josep Lluís Calvis

Directora:                                     Patricia Toro
Representant docent (mestres):      Mª Carmen Marín
Representant docent (educ.):          Blanca Domínguez
Representant de pares (1er. cicle):  Yeni Espinosa
Representant de pares (2on. cicle): Mayte Ramírez
Representant AMPA:                       Ligia Satan
Representant PAS:                         Antonia Bris