·  TEL. 609 553 509 - 933 136 840 · EMAIL dir.elpetitsm@fep.cat
 · 

Escola

Histňria de l'escola


El Petit Santa Maria es va crear per acollir i educar els nens/es de les famílies treballadores del barri de La Pau. Aleshores eren uns 300 els menors a atendre. Donat que les administracions no donaven resposta a aquesta necessitat, la Parròquia, que disposava d'uns locals, els va oferir per a crear la Guarderia sense afany de lucre. Els Pares Redemptoristes van confiar la direcció pedagògica a l' Institut Secular "Vita et Pax”.

El Ministeri de Treball va reconèixer la "Guarderia Laboral” a l' any 1975, atorgant una subvenció econòmica.

El 1999 el centre és autoritzat per la Generalitat com a centre docent privat de primer i segon cicle d'educació infantil, continuant sent el titular la Parròquia Sant Ambròs i la direcció pedagògica a l' Institut abans esmentat.


L'any 2004 la Generalitat ens aprova el concert educatiu per al segon cicle. També es crea l' AMPA i es forma el Consell Escolar. Som un centre peculiar, ja que únicament tenim els dos cicles d'Educació Infantil. I acabem sent centre adscrit al centre Santa Maria dels Apòstols.

Al 2009, acaba el període de direcció pedagògica de l 'institut secular i la direcció pedagògica passa a una de les mestres del centre.


A finals de l'any 2010, el Mossèn comença a tramitar el traspàs de la titularitat a la Fundació d'Escoles Parroquials, ja que ell en poc temps també canviarà de parròquia. El 2011, la titularitat passa finalment a la Fundació d'Escoles Parroquials, encarregada d'aplegar totes aquelles escoles que com la nostra pertanyien a la Parròquia del barri, però que no sabien o podien donar el suport adequat a un centre educatiu. Així, sota l' ampar de la Fundació, es comença una ajuda i reestructuració paulatina, sobretot en recolzament a nivell administratiu i de direcció, ja que en tot moment es respecta el caire del nostre centre, amb les seves peculiaritats i trets d'identitat (tal i com ja feien amb la resta d'escoles que pertanyen a la FEP).