·  TEL. 609 553 509 - 933 136 840 · EMAIL dir.elpetitsm@fep.cat
 · 

Escola

Aules


Les nostres aules són acollidores i amb espais amplis que possibiliten el treball en grup i el moviment en les activitats de joc i dels infants o la tranquilitat en el racó de contes, per exemple.

Són segures, sense barreres arquitectòniques ni obstacles. Estan ben ventilades, són luminoses (llum natural) i estan plenes d’estímuls organitzats i adequats a les edats dels infants.

L’equipament, la decoració, les joguines, el material,… tot està pensat per crear un ambient acollidor i tranquil, óptim de desenvolupament, de benestar i de salut integral pels nostres alumnes.

Totes les aules disposen de lavabos dins de la mateixa aula, adaptats a l’edat dels infants.
Els espais han estat pensats i distribuits per aconseguir una bona accessibilitat i visibilitat i a l'hora s'han tingut molt en compte la seguretat del infant.