·  TEL. 609 553 509 - 933 136 840 · EMAIL dir.elpetitsm@fep.cat
 · 

Preinscripcions

PREINSCRIPCIONS ESCOLARS CURS 2020-21

11-05-2020 - Educació Infantil, Primària i ESO

Benvolgudes famílies,

Us informem que el període de preinscripció escolar d'educació infantil, primària i ESO serà comprès entre el 13 i el 22 de maig, segons ha confirmat el Departament d'Educació.

La presentació de sol·licituds, de documentació i de reclamacions es farà de forma no presencial, amb suport informàtic. S'hi pot accedir mitjançant un ordinador, una tauleta tàctil o un telèfon mòbil. Una vegada enviades telemàticament les dades s'obté el resguard de la sol·licitud. Aquest resguard s'ha d'enviar per correu electrònic al centre demanat en primera opció juntament amb la documentació escanejada o fotografiada. Si el vostre desig és que el vostre fill/a preinscrigui a la nostra escola, haureu d'enviar tota la paperassa abans esmentada al següent correu electrònic: a8051719@xtec.cat.

Molt important: La documentació escanejada o fotografiada ha de ser clarament visible i llegible.

La sol·licitud de preinscripció es considera formalitzada amb l'enviament del correu electrònic, amb el resguard i la documentació acreditativa adjunta escanejada o fotografiada. El centre contestarà el vostre correu justificant la recepció de la sol·licitud per tal que vosaltres tingueu constància.

Podreu fer tot el tràmit online a través del portal: preinscripció.gencat.cat (Estudiar a Catalunya) seguint el següent itinerari: educació infantil 2n cicle - sol·licitud de preinscripció - per internet (el formulari de sol·licitud encara no està disponible, ho estarà en breu). El codi del nostre centre és el següent: 08051719.

Les sol·licituds es podran presentar telemàticament durant tot el període de presentació de sol·licituds.

De manera excepcional, per a les famílies que no puguin fer la presentació telemàtica perquè no disposen dels mitjans necessaris, es reservarà del 19 al 22  per fer-la presencial al centre que han escollit en primera opció i es farà demanant cita prèvia. Per fer-ho, caldrà trucar per telèfon al 609 55 35 09, en horari de 9h a 13:30h i de 15h a 17h.

Per a la preinscripció presencial, el Departament d'Educació recorda que cal prendre les mesures de seguretat necessàries per evitar la propagació del virus SARS-Co V-2 i recomana que hi vagi al centre una sola persona, amb la documentació preparada i, si pot ser, amb la sol·licitud de preinscripció emplenada de casa. En cas que s'hagi d'emplenar al centre, es recomana portar el seu propi bolígraf. També caldrà portar mascareta i guants.

Aquest és l'enllaç per poder descarregar la sol·licitud de preinscripció i entregar-la al centre de forma presencial, però només per a casos excepcionals: SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ 2020-21 PSM

D'altra banda, no podran acudir a fer la preinscripció presencial al centre les persones d'especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin sìmptomes; en aquest cas, es podrà autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.

A cada sol·licitud se li assigna de manera aleatòria un número que ha de servir per ordenar-les en cas d'empat. Quan el nombre de sol·licituds d'admissió és superior a l'oferta de places s'apliquen, per ordre: els criteris de prioritat específics, els criteris generals i els criteris complementaris.

Aquests criteris i el barem de punts que tenen associat, permeten ordenar totes les sol·licituds. El barem s'aplica en relació amb el centre demanat en primer lloc i es manté per a la resta de peticions. En les situacions d'empat que es produeixin després d'aplicar aquests criteris, l'ordenació de les sol·licituds afectades es fa per sorteig públic.

Els resultats de la preinscripció es podran consultar per internet: els resultats individuals des del portal Estudiar a Catalunya i els llistats al web del centre.

Restem a la vostra disposició per qualsevol dubte o petició d'informació:

Antonia (administradora): admin.elpetitsm@fep.cat

Jesica (directora): dir.elpetitsm@fep.cat